Obec Radíkov mikroregion Podlesí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Energolinka OK a Milostivé léto 2021

Energolinka OK a Milostivé léto 2021Informace pro občany: 

Energolinka Olomouckého kraje / Milostivé léto

Řada občanů Olomouckého kraje se v souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energii některých dodavatelů dostala do nepříznivé situace. Je nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmějdům, i proto se Olomoucký kraj rozhod pomoci těmto lidem a zřídil telefonní a e-mailovou informační energolinku. Tato linka má pomoci odběratelů elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energii.

ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE je k dispozici každý pracovní den od 7 do 15 hodin a je primárně určena občanům, kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali.

Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje.

Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na webu portálu Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz

 

ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE

602 802 442 nebo 725 816 254

e-mail: energolinka@olkraj.cz

Dále chceme informovat občany, že zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla dána dlužníkům, jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známa jako tzv. Milostivé léto. Tito dlužníci mohou v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, pokud v uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908,- Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Více podrobným informací k Milostivému létu naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, https://milostiveleto.cz/ , ad.

Praktickou pomoc občanům v této věci nabízí celá řada seriózních organizací, jejichž výčet je uveden na webových stránkách Olomouckého kraje na https://www.olkraj.cz/milostive-leto-zbavi-dluhu-aktuality-10884.html