Obec Radíkov mikroregion Podlesí

Obec Radíkov

Radíkov leží na posledním výběžku Oderských vrchů 8 km severozápadně od Hranic v nadmořské výšce 514 m. Katastr obce má 705 ha, z níž polovinu tvoří lesy. První zmínka o Radíkově pochází z 11. stol., kdy patřil zemanu Vojtěchovi, jehož dcera Ludmila se stala manželkou rytíře Jana Horeckého, pána na hradě Drahotuchu. První písemná zmínka je z roku 1353, kdy náležel k Drahotuším. Po bitvě na Bílé hoře je panství zabaveno a císař Ferdinand II. je v roce 1622 daruje kardinálu Františku Dietrichštejnovi. Je to vesnička v níž žije 169 obyvatel v 70 popisných číslech.

Na katastru obce leží v údolí Lukavec chatová lokalita a letohrádek Kunzov, který byl postaven podle vzoru středověkých hradů v letech 1904 – 1906 továrníkem A. Kunzem. Měl být předhradím hradu, jehož stavba byla plánovaná na kopci nad Kunzovem. Nyní je majitelem firma Femax. Z památek místního významu jsou v obci tři kříže a to z r. 1850, 1904 a 1906. V r. 1924 byl postaven Pomník padlým a v r. 1939 kaple sv. Václava, za zmínku stojí Boží muka a sv. Ján. Čas, kdy vítr poháněl čtyři větrná kola připomíná poslední z r.1931, který slouží dodnes k čerpání vody ze studny. Za obcí se od r. 2002 buduje golfový areál. V provozu je cvičná louka a tři provizorní jamky. Malebná krajina nabízí ideální podmínky nejen pro golf. Kolem hřiště prochází cyklotrasa a turistické stezky.V zimním období jsou zde dobré podmínky pro milovníky běžek.

pohled na obec Radíkov


Radíkov je politicky i katastrálně samostatnou obcí, ležící 7,5 km severozápadně od Hranic v zázemí severomoravských Jeseníků. Výměra katastru je 705 ha v nadmořské výšce 506 m. Téměř polovinu katastru pokrývají lesy. V roce 1569 měl Radíkov 21 obyvatel. V roce 1830 zde žilo 258 obyvatel v 36 domech, roku 1900 měla obec 51 domů a 267 obyvatel, v roce 1930 byl počet domů 49 a obyvatel 251, roku 1950 se počet domů zvýšil na 54 a počet obyvatel klesl na 175, v roce 1980 žilo v obci v 50 domech 151 obyvatel. Při sčítání v roce 1991 měl Radíkov 42 domů se 46 byty, v nichž žilo 132 osob. Dnes žije v Radíkově 169 lidí v 70 popisných číslech.

pohled na obec Radíkov