Obec Radíkov mikroregion Podlesí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky 

Účinnost

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2019 - o místním poplatku ze psů

 1.1.2020

OZV o místním poplatku z pobytu.pdf

 1.1.2023

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2020 - místní rybářský řád

 1.4.2020

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 1.1.2022

 

Nařízení obce Radíkov č.1-2013 - tržní řád.pdf

 

 20.12.2013

 

 OZV o místním poplatku za odpadové hospodářství.pdf

1.1.2023

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon