Obec Radíkov mikroregion Podlesí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie

prčeťPrvní zmínka o Radíkově pochází z 11. století, kdy osada patřila zemanu Vojtěchovi, který byl u poddaných oblíben, protože je příliš nezatěžoval robotami. Jeho dcera Ludmila se stala manželkou rytíře Jana Horeckého, pána na hradě Drahotuchu. Rod rytířů Horeckých vládl kraji ještě ve 12. století. První písemná zmínka o Radíkově je z roku 1353, kdy náležel k Drahotuším. Po bitvě na Bílé hoře Ferdinand II. je v roce 1622 daruje kardinálu Františkovi Dietrichštejnovi. Z roku 1766 má obec pečeť s nápisem PECZET OBCIE RADIKOWSKEY 1766. V majetku Dietrichštejnů je Radíkov až do počátků tohoto století. Osudy obyvatel mapuje Pamětní kniha od roku 1880.

Že byl Radíkov původně českou obcí, dokumentují její názvy - v roce 1365 in Radjekov, v roce 1437 Radykow, v roce 1612 ves Radikov. Po třicetileté válce (1618-1648) se obyvatelstvo smíšenými sňatky poněmčilo a tak už v roce 1672 se uvádí Radíkow i Radelsdorf, v roce 1751 Radlsdorf, 1846 Radelsdorf a Radikow a od roku 1881 opět Radíkov.

Radíkovu se nevyhnuly obě světové války. Do první světové války bylo v roce 1914 odvedeno 29 mužů a další k službě do nemocnice. Místní pořádali sbírky potravin pro raněné vojáky, navíc sucho v roce 1916 se neblaze podespalo na úrodě a přineslo sebou nouzi, hlad, krádeže. Po skončení války v roce 1918 se nevrátilo devět mužů. Na jejich památku byl v roce 1924 postaven pomník.

Druhá světová válka. Demarkační čára vedla za Radíkovem a velká část pozemků se nacházela v okupovaném území. V rámci všeobecné mobilizace odešlo nejprve 19 mužů a poté i další. Totálně nasazeno bylo devět mužů. Několik občanů bylo zajato Gestapem a zavlečeno do koncentračních táborů. Počátkem května přišlo do Radíkova 180 maďarských vojáků, kteří lhostejně očekávali konec války. Ještě 8. května dorazila ustupující jednotka Němců, která byla druhý den zajata.

Padesátá léta byla, ve znamení zakládání JZD. Nejinak tomu bylo v Radíkově. Do JZD vstoupili v roce 1958 všichni místní a vlastními silami vybudovali kravín, vodovod a seník. Na jihozápadním okraji obce tak vznikl areál JZD. Do obce začíná jezdit autobus, zřízená je pošta a jednou měsičně jsou v knihovně promítány filmy. V roce 1962 je započato s výstavbou nové samoobsluhy a v obci je zaveden místní rozhlas.

Znak a prapor obce

Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky obce Radíkov (okr. Přerov)

Popis znaku:

Ve stříbrném zeleně lemovaném štítě dvě vzpřímené zelené jehličnaté větévky nad černou radlicí, hrotem do prava.

Popis vlajky:

Na bílém listu se zeleným lemem o šířce nahoře a dole 1/10 šířky praporu a u žerdi a na vlajícím konci o šířce 2/10 jeho šířky, dvě vztyčené zelené jehličnaté větévky nad černou radlicí, hrotem k žerdi. Poměr šířky k délce praporu je 2:3.

Zdůvodnění:

Obec Radíkov leží v oderských vrších obklopena rozsáhlými lesy. V navrženém znaku je tato poloha vyjádřena zeleným lemem kolem stříbrného štítu. Převažující jehličnany v těchto lesích jsou znázorněny dvěma zelenými jehličnatými větévkami, radlice pod nimi symbolizuje zemědělství, jež tvoří spolu s lesní prací hlavní zaměstnání obyvatel obce, což dokazuje i obecní pečeť obce z roku 1766. Obraz na obecní pečeti Radíkova je poměrně častý , ukazuje výjev s oráčem kráčejícím za pluhem, taženým koňmi nad nimi hejno ptáků. Opis majuskulou je český – PECZET. OBCZE RADIKOWSKEJ. 1766.
Vlajka opakuje znamení ze znaku, z výtvarných důvodů je lem po jejích okrajích dvojnásobně široký u žerdi a na vlajícím konci oproti straně horní a dolní.

Září 2005 Jiří Louda
Heraldik
Výpis z usnesení

 

logo Radíkov

logo Radíkov

přehlídka v Radíkově

přehlídka v Radíkově

přehlídka v Radíkově

 

přehlídka v Radíkově