Obec Radíkov mikroregion Podlesí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Současnost

Současnost

Radíkov leží na posledním výběžku Oderských vrchů 8 km severozápadně od Hranic v nadmořské výšce 514 m. Katastr obce má 705 ha, z níž polovinu tvoří lesy. První zmínka o Radíkově pochází z 11. stol., kdy patřil zemanu Vojtěchovi, jehož dcera Ludmila se stala manželkou rytíře Jana Horeckého, pána na hradě Drahotuchu. První písemná zmínka je z roku 1353, kdy náležel k Drahotuším. Po bitvě na Bílé hoře je panství zabaveno a císař Ferdinand II. je v roce 1622 daruje kardinálu Františku Dietrichštejnovi. Je to vesnička v níž žije 146 obyvatel v 57 popisných číslech. Na katastru obce leží v údolí Lukavec chatová lokalita a letohrádek Kunzov, který byl postaven podle vzoru středověkých hradů v letech 1904 – 1906 továrníkem A. Kunzem. Měl být předhradím hradu, jehož stavba byla plánovaná na kopci nad Kunzovem. Nyní je majitelem firma Femax. Z památek místního významu jsou v obci tři kříže a to z r. 1850, 1904 a 1906. V r. 1924 byl postaven Pomník padlým a v r. 1939 kaple sv. Václava, za zmínku stojí Boží muka a sv. Ján. Čas, kdy vítr poháněl čtyři větrná kola připomíná poslední z r.1931, který slouží dodnes k čerpání vody ze studny. Za obcí se od r. 2002 buduje golfový areál. V provozu je cvičná louka a tři provizorní jamky. Malebná krajina nabízí ideální podmínky nejen pro golf. Kolem hřiště prochází cyklotrasa a turistické stezky.V zimním období jsou zde dobré podmínky pro milovníky běžek.

foto hasiči
Přestože je Radíkov malou vesničkou, žije se tu na plné obrátky. Pravidelně se zde konají kácení máje, hasičské soutěže, v kulturním domě bývá hasičský ples, vystupuje zde divadelní soubor Tyl Drahotuše. Za bývalou školou je tenisový kurt, na konci obce fotbalové hřiště s výletištěm, které převážně využívají hasiči. Místní si postavili osvětlení u rybníka, aby se mohli v zimě oddávat bruslení a hokeji. K dispozici je místní knihovna. V obci jsou tři spolky a to myslivci, včelaři a hasiči. K nejvýznamnějším ze všech spolků v obci patří sbor dobrovolných hasičů, jenž byl založen v roce 1914. Radikovští hasiči se stali třikrát po sobě vítězi Extraligy ČR a šestkrát získali první Velkou cenu okresu Přerov.

hasiči 2012V Radíkově je i družstvo žen, jež si vede také úspěšně. Naposledy ženy vyhrály druhé místo v Extralize ČR. Sbor vlastní historickou ruční stříkačku z roku 1914 a první motorovou stříkačku z roku 1935. Sbor hasičů čítá 72 členů, z toho 28 žen. Skoro celá vesnice je zapojena do činnosti hasičského sboru.

Z podnikatelských aktivit je Radíkově stavební firma, autolakýrník, firma na zemní práce a provozovna bufetu na Kunzově. Další podnikatelské aktivity směřují do Hranic.

rozvod elektřiny
V obci proběhla v roce 1998 rekonstrukce veřejné elektrické sítě, veřejného osvětlení, výměna oken v kulturním domě. Vodovod je obci od roku 1976. Za vesnicí je přehradní nádrž, do kterého vtéká pravostranný potok z Lukavce a u ní je úpravna pitné vody. V r. 1998 provedla se rekonstrukce a vyčištění vodní nádrže na pitnou vodu. Při vypouštění nádrže bylo nalezeno velké množství raků, kteří byli nasazeni do místních potoků. V katastru obce je umístěn vodojem. V r. 1999 prasklo laminátové dno vodojemu a naštěstí téměř celou opravu uhradil okresní úřad. Při plynofikaci obec v r. 2000 proběhla oprava vodovodního potrubí v obci, kde na místo litinových trubek byly položeny trubky plastové.
kaplička
Byla dokončena oprava kaple svatého Václava, kterou zafinancovala obec částkou 400 tisíc korun. Plynofikace obce proběhla v loňském roce. V loni se dokončila revitalizace vodní plochy. Jedná se o vodní nádrž a suchý poldr do kterého teče potok z Hanzlovce a při rozvodnění vznikaly v lese velké škody. Proběhla úprava veřejného prostranství před kaplou svatého Václava.

Mezi výhledové záležitosti patří zřízení čističky odpadních vod a rekonstrukce kanalizace. Radíkov je navržen na zařazení do Přírodního parku Oderské vrchy, protože jsou zde ideální podmínky k rekreaci.

Voda

rybník
Vodovod je v obci od r. 1976. Za vesnicí je přehradní nádrž, do které vtéká pravostranný přítok potoka Lukavce. Při povodni v r. 1997 byla do nádrže splavena půda z okolních polí a zvýšil se průsak hráze. Proto bylo nutné nádrž vyčistit od naplavenin, zpevnit a zaizolovat hráz. Při vypouštění nádrže bylo zachráněno asi 500 raků, kteří byli přeneseni do připravených nádržích a vysazeni do okolních potoků. V katastru obce je vodojem.

V roce 1999 nás zaskočila jeho havárie, kterou způsobily praskliny laminátového dna nádrže. Finanční prostředky se podařilo zajistit ve spolupráci s Okresním úřadem v Přerově.


Vodovodní řád obce byl v havarijním stavu. Časté poruchy na litinovém potrubí si vynituly výměnu za plast, která proběhla v roce 2000. Při plynofikaci obce bylo do jednoho výkopu položeno potrubí plynové i vodovodní.

Elektřina

Po dlouhých jednáních se SME, která trvala dva roky došlo v roce 1998 k rekonstrukci sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení. Staré nevyhovující elektrické dráty a dřevěné sloupy byly nahrazeny lany a betonovými sloupy. Na sloupy bylo přidáno světel. Místo původní trafostanice o výkonu 100 kwat byly vystavěny dvě nové, které mají každá výkon 250 kwat a měly by zabránit kolísání napětí.

Na sloupy NN byly nataženy v roce 1998 také dráty místního rozhlasu. Teprve v roce 2000 se však podařilo zajistit dotaci. Byla zakoupena nová rozhlasová ústředna a rozhlas byl uveden do provozu. kaple

Kaple

Z programu obnovy venkova se podařilo obecnímu úřadu získat dotaci na opravu kaple sv. Václava. Spolu s terénními úpravami byla dokončená v roce 1999. Byly opraveny venkovní i vnitřní omítky, na střechu byly použita taška bobrovka. Báň pod křížem je z nerez oceli.

 

Plyn

Od rokupomník 1996 usiloval starosta obce o povolení plynofikace naší obce. Teprve v roce 1999 se podařilo získat kladné stanovisko od severomoravských plynáren a v roce 2000 dotaci od fondu životního prostředí. 23. 10. 2000 byl v obci spuštěn plyn. Plynofikace v délce 4200 m a s 63 přípojkami přišla na 3,95 milionu korun.

 

Rybníky

rybník 17. 8. 1999 byla zahájena stavba revitalizace vodní plochy. Jedná se o vodní nádrž a suchý poldr, na levostranném přítoku potoka Hanzlovce. Při jeho rozvodnění docházelo k velkým škodám na lesních cestách a porostech. V roce 2000 pak bylo okolí rybníků vysazeno skupinkami stromů a keřů.


Radíkov je navržen na zařazení do Přírodního parku Oderské vrchy, protože zde jsou ideální podmínky pro rekreaci.