Obec Radíkov mikroregion Podlesí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


 

 

Štítky:
Divadelní spolek Tyl Drahotuše - divadelní přestavení Dědeček

Štace 2022.jpg                


Publikováno 16. 3. 2022 14:03

Cena vodného a stočného od 1.1.2022

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2022

 

Cena vodného = 40 Kč/m3 včetně DPH

 

Cena stočného = 40 Kč/m3 včetně DPH


Publikováno 30. 12. 2021 11:19

Poplatky za rok 2022

Poplatky za rok 2022

se budou vybírat od 1. 3. 2022

 

Cena vody za rok 2021 = 40 Kč/m3 včetně DPH

 Poplatek za systém odpadového hospodářství za rok 2022 = 700 Kč/rok

 


Publikováno 30. 12. 2021 11:17

Energolinka OK a Milostivé léto 2021

Informace pro občany: 

Energolinka Olomouckého kraje / Milostivé léto

Řada občanů Olomouckého kraje se v souvislosti s neočekávaným ukončením dodávek energii některých dodavatelů dostala do nepříznivé situace. Je nesnadné se zorientovat a nenaletět tzv. energošmějdům, i proto se Olomoucký kraj rozhod pomoci těmto lidem a zřídil telefonní a e-mailovou informační energolinku. Tato linka má pomoci odběratelů elektrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energii.

ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE je k dispozici každý pracovní den od 7 do 15 hodin a je primárně určena občanům, kteří nemají přístup k internetu nebo nejsou v jeho používání zběhlí do té míry, aby si sami potřebné informace dohledali.

Dotazy občanů budou zodpovídat pracovníci energetického hospodářství Olomouckého kraje.

Rovněž je možné získat řadu užitečných a praktických informací na webu portálu Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz

 

ENERGOLINKA OLOMOUCKÉHO KRAJE

602 802 442 nebo 725 816 254

e-mail: energolinka@olkraj.cz

Dále chceme informovat občany, že zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byla dána dlužníkům, jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známa jako tzv. Milostivé léto. Tito dlužníci mohou v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatit svůj dluh výrazně levněji, pokud v uvedené lhůtě uhradí jistinu, tedy základní dlužnou finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pevnou částku 908,- Kč jako náklady exekutorovi. Odpouští se tím úroky a penále, což mohou být při dlouhotrvajících exekucích vysoké částky.

Více podrobným informací k Milostivému létu naleznete na https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/, https://milostiveleto.cz/ , ad.

Praktickou pomoc občanům v této věci nabízí celá řada seriózních organizací, jejichž výčet je uveden na webových stránkách Olomouckého kraje na https://www.olkraj.cz/milostive-leto-zbavi-dluhu-aktuality-10884.html 


Publikováno 22. 11. 2021 13:22

Upozornění ČEZ Distribuce

Upozornění Čez Distibuce.pdf


Publikováno 22. 10. 2021 10:49

Uzavírka silnice III/44023 v úseku Velká - Hrabůvka - II. etapa

Vážení občané,

II. etapa úplné uzavírky III/44023 v obci Velká směr Hrabůvka bude začínat 18. 10. 2021 od 7:00 hod.

OÚ Radíkov 


Publikováno 15. 10. 2021 9:50

Uzavírka silnice III/44023 v úseku Velká - Hrabůvka

Dopravce ARRIVA Morava, a.s.,

 

vás chce informovat, že z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde v termínu od 4. 10. 2021 do 30. 11. 2021 k úplné uzavírce silnice III/44023 v úseku Velká – Hrabůvka.

 

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920532 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa I.:    4. 10. 2021 – 24. 10. 2021 úplná uzavírka III/44023 v obci Hrabůvka směr Velká

Etapa II.: 18. 10. 2021 – 30. 11. 2021 úplná uzavírka III/44023 v obci Velká směr Hrabůvka

 

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-44023-v-useku-velka-hrabuvka/.

 

 


Publikováno 1. 10. 2021 7:43

Uzavírka: Hranice, ul. Jaselská, III/44027 ul. Nádražní

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom vás  ve spolupráci s odborem řízení dopravy a dopravních systémů informovat, že z důvodu probíhajících stavebních prací při opravě kanalizace dojde k přechodu na úplnou uzavírkou silnice III/44027 ulice Nádražní v Hranicích.

Termín úplné uzavírky včetně BUS je 6. 9. – 1. 10. 2021.

 Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 891345, 920521, 920531, 920532, 920533, 920534, 920535, 920536, 920537, 920538, 920539, 920928, 920929, 920930, 920949, 920950 dopravce ARRIVA MORAVA a.s., 890345 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po objízdných trasách.

 Na linky 920521, 920531, 920532, 920535, 920536, 920538, 920539, 920949 byly vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.  

Bližší informace o uzavírce a objízdných trasách včetně výlukových jízdních řádů naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-iii-44027-ulice-nadrazni-a-ulice-jaselska-v-hranicich/.


Publikováno 3. 9. 2021 11:26

Klokočí - Kinematograf bratří Čadíků

Cadici 2021.jpg


Publikováno 21. 7. 2021 12:38

Upozornění na úplnou uzavírku silnice III /44023 v obci Radíkov

Upozorňujeme občany, že v období od 17.5.2021 do 4.6.2021 bude úplná uzavírka silnice III/44023 v obci Radíkov.

Více informací: https://www.obecradikov.cz/uredni-deska?id=412&action=detail

 

 

 


Publikováno 12. 5. 2021 10:09